O nas

Firma:

pracownia HOME ART

ul. Do Tadziaków 3/8
34-500 Zakopane

RODO
Szanowni  Państwo.
Uprzejmie informuję ,że sklep internetowy Pracownia Home Art  z siedzibą przy ul. Do Tadziaków 3/8 w Zakopanem przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych :
 
- imię , nazwisko , adres e-mail , telefon kontaktowy oraz adres dostarczania przesyłki i ewentualne dane potrzebne do wystawienia rachunku (imię , nazwisko ,nazwa Firmy, nr NIP ) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej.
 
-imię , nazwisko, adres e-mail , telefon kontaktowy i ewentualne dane potrzebne do wystawienia rachunku (imię , nazwisko ,nazwa Firmy, nr NIP )- w przypadku odbioru osobistego.
 
Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych ( sprzedaż/zakup) zapytań ofertowych lub korespondencji z moja firmą a dniem przeprowadzenia tych czynności.
 
W świetle powyższego pragnę Państwa poinformować, że :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych ( dalej : Administrator) jest : pracownia Home Art Bożena Dura , ul. Do Tadziaków 3/8 , 34-500 Zakopane NIP : 736-103-95-30
Z administratorem można skontaktować się pisemnie , za pomocą Poczty tradycyjnej na adres : pracownia Home Art Bożena Dura , ul. Do Tadziaków 3/8 , 34-500 Zakopane lub email : sklep@pracowniahomeart.com
 
2)W sprawach przetwarzania danych osobowych kontakt pod adresem : pracownia Home Art Bożena Dura , ul. Do Tadziaków 3/8 , 34-500 Zakopane  lub sklep@pracowniahomeart.com
 
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 
4)Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na  oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu wytwarzania rękodzieła i wszelkich prac dekoratorskich i rękodzielniczych.
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww produktów i usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy “pracownia Home Art”
 
5)Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczenie klientom “pracownia Home Art” kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów i usług , w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
 
6)Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe ( KRS<REGON itp.)
 
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do :
 
-żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
-żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
-przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
-wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem : sklep@pracowniahomeart.com lub za pomocą poczty tradycyjnej , listownie na adres : pracownia Home Art – Bożena Dura , ul. Do Tadziaków 3/8 , 34-500 Zakopane.
 
Informuję również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem , przypadkową utratą , zmianą , nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem , zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
 
Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych
pracownia Home Art


NIP : 736 103 95 30


tel. : +48 512 529 528

e-mail: sklep@pracowniahomeart.comStrona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Promocje

Aktualnie brak promocji